Székelykapu készítő és képzőművészeti tábor

Székelykapu készítő és képzőművészeti tábor

Tehetségfeltáró – esélyteremtő tábor

Kerecsend, 2013. július 01 – 06.

A táborozás célja kézműves képességek feltárása, kibontakoztatása, tánc, zenei és más művészeti képességek felismerése, fejlesztése illetve az érdeklődést felkeltő információs előadások szervezése és nem utolsó sorban közösségi élmények biztosítása volt.

A táborokban a kézműves tevékenység kibontakoztatására különleges hangsúlyt kívántunk helyezni. Ennek a tevékenységnek a keretében egy székely kapu előrajzolt elemeinek a kifaragásával, majd a székely kapunak a Somogyvári táborban való felállításával valósítottuk meg a hagyományőrzés kitűzött programját.