Segíti-e a számítógép a tehetséggondozást?

Segíti-e a számítógép a tehetséggondozást?

„A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. A számítógéppel végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a csoportmunkát, a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást. Az informatika tantárgy fontos szerepet vállalhat az alkotó munkára nevelésben, hiszen akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot, rajzot vagy táblázatot készítünk, a végeredmény mindig egy új termék lesz. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú algoritmikus gondolkodás fejlesztésére ugyancsak jó lehetőség nyílik e tantárgyban” – olvashatjuk a kerettanterv informatikával foglalkozó részében.

Az informatika, mint műveltségterület alkalmas a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretanyag (akár multimédiás jellegű) tárolására, az ebből való információnyerésre; olyan játékokra, amelyek pozitív transzfert jelenthetnek a tanulásban, növelik a tanulók kreativitását, tágítják látókörüket, sokoldalú, elemző, divergens gondolkodásra nevelnek. A figyelmet az alapismereteken túli kapcsolatokra is ráirányítják.

Mindennapjainkból tudjuk, hogy a számítógépnek nagy motiváló ereje van, segítségével könnyebb bevonni a gyermekeket a munkába. Sokoldalú fejlesztést eredményez, a tanulók tevékenysége nemcsak egyénileg követhető nyomon, hanem megóvhatjuk őket a kudarcélménytől is. Seymour Papert számítógéptudós, pszichológus és kiváló pedagógus a csodagyerekekről úgy vélekedik, hogy nem azért tanulnak másképp, mert ők kivételek, hanem mert nekik nyílik lehetőségük arra, hogy másképp tanuljanak. Teremtsünk hát módot a másképp tanulásra! 

(www.ofi.hu)