Rólunk

A nálunk eltöltött táborok ideje alatt a gyerekek új területeken próbálhatják ki magukat, önismeretük, kapcsolatteremtő készségük fejlődik, sokkal motiváltabbá válnak az iskolai munkában is.

Táboraink esetében a kultúra, a művészetek, a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok vannak a középpontban, mindez úgy valósul meg, hogy a gyerekek felfedezik nemzeti értékeinket, nemzeti identitástudatuk erősödik.

Mit csinálunk? Kikért csináljuk? Hogyan csináljuk?

– Az Egyesület tagjai tapasztalataikkal és szakmai tudásukkal járulnak hozzá a hátrányos helyzetű gyermekeket segítő szervezet sikeres működéséhez. Több közgazdász, pedagógus, sportoló alkotja a társaságot. Folyamatosan törekszünk a szakmai partnerkapcsolataink fenntartására és bővítésére, együttműködések kialakítására.

– Kiemelt partnereink: az állami gondozott gyerekekkel foglalkozó Rostás Katedrális Alapítvány és a Kerecsendi Faluvédő Egyesület. Céljaink elérése érdekében együttműködünk oktatási intézményekkel, sport- és művészeti egyesületekkel, szervezetekkel és az önkormányzattal. További fontos kapcsolatokat kívánunk kialakítani más nonprofit szervezetekkel, illetve olyan vállalkozásokkal, akik a céljainkkal egyetértenek és tudják támogatni programjainkat. A szervezet saját tagjain kívül egy széles önkéntes bázisra is támaszkodhat.

Történetünk

2011 szeptemberében az ELEFAN Egyesület megalapítása a 2003-ban alakult, jogi személyiséggel nem rendelkező „ELEFAN” (Energikus,Lendületes, Egészséges, Fiatalos, Alkotó, Nemzeti) Baráti Kör működését helyezte törvényes keretek közé. Az alapítás évében a biztos alapok és a megfelelő működés megteremtésére törekedtünk, majd 2012-ben már saját rendezvényeket, táborokat szerveztünk (többek között tábor állami gondozott gyerekek részére, sport- és életmód tábor hátrányos helyzetű gyerekeknek), és részt vettünk más szervezetek programjain:rendezvényeken, oktatásokon is.

Tevékenységünk

Egyesületünk tudományos-, drámapedagógiai-, gyermek-, ifjúságvédelmi-, és sporttevékenységet végez, egyúttal emelni kívánja a gyermek-, és fiatal korosztály ez irányú érdeklődését és kulturáltságát.

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: konferenciák, tréningek, tudományos ismeretterjesztő és egyéb előadások, workshopok

– kulturális tevékenység: amatőr és alternatív művészek felkutatása a legkülönbözőbb művészeti ágakban, a kulturális sokszínűség elősegítése;

– környezetvédelmi akciók és programok szervezése, kiadványok készítése;

– gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet: táborok és programok szervezése, bekapcsolódás az erdei iskolák programjába,

– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: táborok szervezése hátrányos helyzetű gyerekeknek,

partnerek felkutatása, munkahelyteremtés elősegítése.

Eredmények

Közel 600, zömében hátrányos helyzetű gyermeknek szerveztünk 2013 nyarán táborokat, az ezt felvonultató gálán a gyerekek bemutatták, mit tanultak a táborok során: árnyjátékot, bábjátékot, tánc show-t, cajon dobolást láthattunk.

Csatlakozás a Tanodák Tematikus Tehetségsegítő Tanácsához (4T)

Megalakult a Tanodák Tematikus Tehetségsegítő Tanácsa 2014. június 25-én Budapesten, melynek az ELEFAN Egyesület is alapító tagja lett. A Tanács öt munkacsoportból áll össze, egyesületünk az Észak-magyarországi munkacsoporthoz tartozik.

A megalakult 4T célja civil bázisú szakmai tömörülésként működni és módszertani tréningekkel, jó gyakorlatok átadásával együttesen jobb eredményeket elérni. Tagjai nemcsak tanodák lehetnek, hanem bármely olyan szervezet, amely tanoda jellegű programokat valósít meg és hátrányos helyzetű gyermekek tehetségfejlesztésével foglalkozik.

A 4T legfontosabb feladata, hogy a tehetség felismerése és kibontakoztatása tekintetében támogassa azokat a civil szervezeteket, amelyek aktívan részt kívánnak venni a létrehozott szervezet munkájában. A gazdagító programok átadása mellett új pályázatokra is lehetőség nyílik majd.

Az új projektekről, mini pilot-okról honlapunkon is hírt adunk majd.

Szólj hozzá!