GINOP – Digitális Jólét program megvalósítása – Heves megye 15 településén

Kedvezményezett neve:
ELEFAN Egyesület
Projekt címe:
Digitális Jólét Program megvalósítása Heves megye 15 településén
Szerződött támogatás összege:
19.944.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban):
90

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében az egyesület, együttműködő partnereivel együtt, olyan rendezvénysorozatot valósít meg, melynek keretében fejleszti a közösségi internet-hozzáférési pontok infrastruktúráját és szolgáltatási kínálatát, másrészt igényt teremt arra, hogy a projekt célcsoportjába tartozó társadalmi csoportok (főleg a 45 év feletti munkanélküliek) meg akarják ismerni a digitális világot és tudatosuljon bennük, hogy milyen előnyökkel jár az életükben az internet használata.

Programunkat Andornaktálya, Besenyőtelek, Tiszanána, Pétervására, Parád, Poroszló, Kisköre, Domoszló, Maklár, Kerecsend, Egerszalók, Egerszólát, Demjén, Ostoros, Novaj településeken kívánjuk megvalósítani.
A kistelepülésen élő hátrányos helyzetű csoportok nem ismerik az internet használatát, és semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az ott elérhető tartalmakról, szolgáltatásokról, nincsenek tisztában azok előnyeivel. Nem vesznek igénybe digitális szolgáltatásokat, nem is ismerik a lehetőségeket, az internetet maximum szórakozásra használják. A digitális írástudatlanság tovább mélyíti társadalmi lemaradásukat.

A vidéken élők társadalmi közérzetének javulását szolgálja a digitális készségek megléte, fejlesztése. A vidékiek életminősége emelkedhet az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások igénybevételével.

Az alacsony iskolai végzettségűek társadalmi felzárkózását segíti az infokommunikációs technológiák ismerete, ezért a digitális alapkészségek fejlesztését, a digitális eszközök és szolgáltatások széles körű elfogadtatását tűztük ki célul.

A célcsoport képzése a lakóhelyhez közel, ismerős környezetben, jól ismert segítő bevonásával történik. A digitális felzárkóztatásra létrehozott programunkat munkatársi, baráti körben valósítjuk meg, így növelve a részvételi hajlandóságot. Programunk újszerűségét az adja, hogy a képzéseket nem iskolai körülmények között, hanem kötetlen, családias hangulatban, mindenkinek a saját képességeire szabva, gyakorlati példák közvetlen szemléltetésével, interaktív módon tartjuk. Az internet használatát eddig elutasítók felismerik a digitális készségek jelentőségét nemcsak a hétköznapi élethelyzeteikben, hanem különböző hivatalos ügyeik intézésében is. A leszakadó társadalmi rétegek felzárkózhatnak a modern társadalomhoz.

A vezetőséggel és a projektben résztvevőkkel történt egyeztetést követően, a megvalósításért felelős csapat (informatikai- és közigazgatási szakemberekkel együtt) egy több alkalmas megbeszélés után kezdte meg a programkoncepció véglegesítését. Az egyeztetések során bevonásra kerültek a szervezet számára fontos partnerek és célcsoport tagok is. Az így létrejött koncepciót az igények felmérését, az árajánlatok beérkezését, a meglévő tapasztalatok kiértékelését és a költségtervezést követően a megvalósítókkal újra egyeztettük és véglegesítettük. A koncepció kidolgozása során cél volt a célcsoport minél nagyobb számú elérési módjainak meghatározása, a jelenlegi együttműködési kapcsolatok megerősítése és a program céljának való megfelelés magas szintű kidolgozása.

A már meglévő projekttapasztalatok és a bekért árajánlatok figyelembe vételével a legköltséghatékonyabb programok kerültek betervezésre.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):
2019.01.31

Projekt azonosító száma:
GINOP-3.3.3-17-2017-00046